Poništenje natječaja za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

30.11.2017.
ŽOG
nema komentara

Klasa: 602-03/17-14/03

Urbroj: 251-341-01-17-04

Zagreb, 30. studenog 2017.

 

Na temelju članka 14. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 67/14 i 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Lurd-Pariz na sjednici održanoj 29. studenog 2017. donijelo je:

 

O D L U K U

o poništenju Javnog poziva broj 1/2017.

 

  1. Poništava se Javni poziv broj 1/2017., za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Lurd-Pariz objavljen dana 19. listopada 2017. godine na web stranici Škole.
  2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Povjerenstva:

Maja Jugović, prof.