UPIS U PRVI RAZRED

02.06.2018.
ŽOG
nema komentara

Zagreb, 2. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 22. Stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14. i 07/17. ) i Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2018./19. (Narodne novine broj 47/18.)

 

ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA S PRAVOM JAVNOSTI, Gundulićeva 12 objavljuje:

NATJEČAJ

za upis učenika u 1. razred u šk. god. 2018./2019.

 

PROGRAM:  opća gimnazija

BROJ UČENIKA: 60 u tri razredna odjela

MINIMALNI BROJ BODOVA: 65

STRANI JEZICI KOJE SE UČE U ŠKOLI KAO OBVEZNI: Engleski jezik, Njemački jezik i Latinski jezik

POSEBNI UVJETI: – Upisuju se samo djevojke. Potreban prethodan intervju sa zainteresiranom učenicom i jednim roditeljem. Intervju se obavlja s ravnateljicom.

ŠKOLARINA: 0 kn

POPIS PREDMETA posebno važnih za upis (boduju se 7. i 8. razred osnovne škole):

  • Hrvatski jezik
  • Matematika
  • Strani jezik
  • Povijest
  • Geografija

POPIS PREDMETA posebno važnih za upis (prema odluci Škole)

  • Biologija

BODOVANJE: Zajednički element za upis u gimnazijske programe uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, Strani jezik, Geografija, Povijest, Biologija.

Na takav način moguće je steći 80 bodova.

Dodatni element (rezultati natjecanja iz znanju i u sportu) i posebni elementi (otežani uvjeti prethodnog obrazovanja, zdravstvene i druge teškoće) prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN, 49/15; 47/18)  kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.     

 

IZVADAK ZNAČAJNIH DATUMA iz Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.:

LJETNI UPISNI ROK:

Početak prijava kandidata u sustav: 25. 5. 2018.

Početak prijava obrazovnih programa: 26. 6. 2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere: 2. 7. 2018.

Provođenje dodatnih provjera za učenice koje žele promijeniti prvi strani jezik: 3. 7. 2018. u 9 sati.

Završetak prijava obrazovnih programa, početak ispisa prijavnica: 10. 7. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (razredniku u OŠ): 12. 7. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka: 13. 7. 2018.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice): 16. 7. 2018. od 9 do 18 sati

 

JESENSKI UPISNI ROK:

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa u jesenskom roku: 21. 08. 2018.

Završetak  prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica: 27. 8. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka: 30. 8.2018.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice): 31. 8. 2018. od 9 do 13 sati

 

Ravnateljica: Vesna Dinjar, s. Danijela