NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED

13.06.2017.
ŽOG
nema komentara

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (Narodne novine broj 48/2017.)


ŽENSKA OPĆA GIMNAZIJA DRUŽBE SESTARA MILOSRDNICA S PRAVOM JAVNOSTI, Gundulićeva 12 objavljuje,

 

NATJEČAJ

za upis učenika u 1. razred


PROGRAM:  opća gimnazija

BROJ UČENIKA: 66 u tri razredna odjela

MINIMALNI BROJ BODOVA: 67

STRANI JEZICI KOJE SE UČE U ŠKOLI KAO OBVEZNI: Latinski jezik, Engleski jezik i Njemački jezik

POSEBNI UVJETI:  – Upisuju se samo djevojke. Potreban prethodan intervju sa zainteresiranom učenicom i jednim roditeljem. Intervju se obavlja s ravnateljicom. Prijave su do 2. srpnja 2017. u tajništvo Škole (tel. 01/4830-248 ili e-mail: ured@gimnazija-druzbesestaramilosrdnica-zg.skole.hr)

POPIS PREDMETA posebno važnih za upis (boduju se 7. i 8. razred osnovne škole):

  • Hrvatski jezik
  • Matematika
  • Strani jezik
  • Povijest
  • Geografija

POPIS PREDMETA posebno važnih za upis (prema odluci Škole)

  • Biologija

BODOVANJE: Zajednički element za upis u gimnazijske programe uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, Strani jezik, Geografija, Povijest, Biologija.

Na takav način moguće je steći 80 bodova.

Dodatni element (rezultati natjecanja iz znanju i u sportu) i posebni elementi (otežani uvjeti prethodnog obrazovanja, zdravstvene i druge teškoće) prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN, 49/15.) kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.


IZVADAK ZNAČAJNIH DATUMA iz Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.:


LJETNI UPISNI ROK:

- Početak prijava kandidata u sustav: 25. 5. 2017.

- Početak prijava obrazovnih programa: 26. 6. 2017.

- Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere (intervju): 2. 7. 2017.

- Početak ispisa prijavnica: 10. 7. 2017.

- Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (razredniku u OŠ): 12. 7. 2017.

- Objava konačnih ljestvica poretka: 13. 7. 2017.

- Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao: 14. 7. 2017. od 8 do 18 sati


Zagreb, 25. svibnja 2017.                                       Ravnateljica: Vesna Dinjar, s. Danijela


NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED 2017