Dopunska nastava za učenice koje imaju jednu ili dvije negativne ocjene na kraju nastavne godine

20.06.2018.
ŽOG
nema komentara

Hrvatski jezik – prof. Višnja Jukić

28. 6. (četvrtak) u 10:00 sati (4 sata)

29. 6. (petak) u 12:00 sati (4 sata)

2. 7. (ponedjeljak) u 10:00 sati (4 sata)

3. 7. (utorak) u 8:00 sati (3 sata)

 

Engleski jezik – prof. Martina Ferenčina

26. 6. (utorak) od 14:00 sati (4 sata)

27. 6. (srijeda) od 14:00 sati (4 sata)

28. 6. (četvrtak) od 14:00 sati (4 sata)

29. 6. (petak) od 14:00 sati (4 sata)

 

Engleski jezik – prof. Martina Matijašević

21. 6. (četvrtak) 9:30 – 11:45 (3sata)

26. 6. (utorak) 9:30 – 11:45 (3sata)

27. 6. (srijeda) 12:15 – 13:45 (2 sata)

2. 7. (ponedjeljak) 11:30 – 13:00 (2 sata)

 

Fizika – prof. Jasminka Glibanski

26. 6. (utorak) od 10:00 do 12:00 sati

27. 6. (srijeda) od 11:45 do 12:45 sati

28. 6. (četvrtak) od 8:00 do 10:00 sati

29. 6. (petak) od 8:15 do 10:00 sati

3. 7. (utorak) od 9:00 do 9:45 sati

 

Fizika – prof. Tihomir Glibanski

26. 6. (utorak) od 9:00 sati (3 sata)

27. 6. (srijeda) od 9:00 sati (2 sata)

28. 6. (četvrtak) od 9:00 sati (3 sata)

29. 6. (petak) od 9:00 sati (2 sata)

 

Matematika (prvi razred) – prof. Sandra Gretić

26. 6. (utorak)  od 8:00 do 10:00 sati

27. 6. (srijeda) od 10:00 do 12:00 sati

28. 6. (četvrtak) od 10:00 do 12:00 sati

29. 6. (petak) od 10:00 do 12:00 sati

2. 7. (ponedjeljak) od 8:00 do 10:00 sati

3. 7. (utorak) od 8:00 do 10:00 sati

 

Matematika – prof. Branimir Meštrić

20. 6. (srijeda) 13:30 – 15:00

21. 6. (četvrtak) 12:30 – 14.00

26. 6. (utorak) 8:00 – 9:30

27. 6. (srijeda) 8:00 – 9:30

28. 6. (četvrtak) 12:00 – 13:30

29. 6. (petak) 10:00 – 11:30

2. 7. (ponedjeljak) 8:00 – 9:30

3. 7. (utorak) 10:00 – 11:30

 

Njemački jezik – prof. Vesna Šiško

21. 6. (četvrtak) u 10:00 sati (2 sata)

26. 6. (utorak) u 10:00 sati (2 sata)

27. 6. (srijeda) u 13:15 sati (2 sata)

28. 6. (četvrtak) u 10:00 sati (2 sata)

29. 6. (petak) u 10:00 sati (2 sata)