Česta pitanja

Je li to škola za časne sestre?

Ženska opća gimnazija je otvorena ustanova u koju idu djevojke koje žele u katoličkom ozračju primiti solidno gimnazijsko obrazovanje prema programu za opće gimnazije, a nakon toga prema svojim sklonostima i sposobnostima izabrati fakultet i životni put koji žele. Naša škola nije “škola za časne sestre” niti takva škola uopće postoji. Djevojke koje osjete Božji poziv na redovnički život mogu završiti bilo koju školu (o tome opširnije na drugoj adresi…), a za život redovnice pripremaju se u samostanu, a ne u školi.


Mora li se poslije vaše škole studirati teologija?

Učenice koje završe Žensku opću gimnaziju mogu birati bilo koji fakultet kao i nakon svake druge opće gimnazije. Naše svjedodžbe su javno priznate i s njima se može natjecati za upis na svim fakultetima u Republici Hrvatskoj kao i  inozemstvu.


Plaća li se školovanje?

Školovanje u našoj školi se ne plaća – za nju vrijede isti uvjeti kao i za državne škole.


Imate li mogućnost smještaja?

Učenice koje dolaze izvan Zagreba stanuju u internatu  samostana sestara Milosrdnica, Kćeri Božje ljubavi, kod rodbine  ili u državnom učeničkom domu.Ako želite postaviti pitanje vezano za školu ili neko drugo pitanje na koje bi vam mogli odgovoriti naši stručnjaci u školi (vjeroučitelji, psiholog, profesori pojedinih predmeta) i odgovor dobiti mailom ili čitati na ovim stranicama, javite nam se na e-mail!